Friday, 30 March 2018

Sport Day

Today we had ES Sport Day, in the morning. We had lots of competition in sport day. We had basketball, baseball, football,... And we have lots of things. We need to get in to house team and split to a group. I was in E1(Eagle 1), and I with Emma, Tam, Oliver and Jonatan. This year we didn't have running. But it was fun because this year eagle won!!!! last year eagle was third but this year eagle is first place. This year sport day fun than last year. 

Wednesday, 28 March 2018

Guest Speaker

Yesterday grade 5 had a guest speaker, Mr.Henderson. I my PYPX group had mentor meeting, so my group went late. I only heard last part that he already done his work, Community Development and he help lots of people. He helped the school library. He send letter to America book store and highschooler bought to Mr.Henderson. Then he put the books in the book stand. Guest speaker was amazing because he had 3, 4 SDG and work. 

Thursday, 22 March 2018

PYPX

Today we had PYPX group. At my PYPX group teammate send email to Ms.Thi that English teacher in Vinh Tien school. Before one of my teammates send email to Ms.Thi we check question that we say to Ms.Thi with Ms.Ronke. After that we went to our group mentor, but in our group mentor room no one is in there so we write a note and we went back to room.

Grade 4 Market Day

Today at period 6 our school had grade 4 market day. At there I saw many kinds of different foods, drinks and games. I saw that the cotton candy had many people stand on the line and waiting. Some of grade 5 need to take the grade 4 buddy to take care at market day. I take care grade 4 buddy that my friend little brother. I help him to buy things and play game. I was fun because I can take care of my friend little brother. I didn't buy anything, because I need to take care my friend little brother and not thing to eat, drink and play.

Thursday, 14 December 2017

Bài Văn

Trên thế giới có nhiều nơi đẹp, nhưng đây là nơi em muốn đi nhất.


Nơi này có nhiều cảnh đẹp. Trên trời có đám mây trắng lửng lơ, bầu trời xanh biếc như màu nước biển em thích.


Trên mặt đất có những đám cỏ đang múa bàng gió, những cây đang tranh nhau chỗ, trong đám cỏ có những bông hoa nở để đón ánh mặt trời.


Ngày nào cũng có nhưng con ong đến tranh nhau để hút mật trong bông hoa, những cây đang tranh nhau chỗ để thoái mái cơ thể, trong nước có đám mây đang bơi, mặt đất đang chơi cùng bạn.


Nơi này là nơi em muốn đi nhất vì em có thể cảm nhận được thiên nhiên.


Đây là bài văn tả cảnh em viết đầu tiên.

Em tả ảnh này.


Thứ hai, tư, năm em học tiếng Việt trong trường. Em học Tổ Quốc Em, và Thiên Nhiên Tươi Đẹp. Em đã học nhiều về Việt Nam. Em muốn học nhiều nữa về Việt Nam.

Friday, 10 November 2017

Blue DragonYesterday, elementary had a celebration called Walk a Thon. Walk a Thon is donating money to Blue Dragon children that don't have money.


   We run around the track in school. First, kindergartner ran, then elementary ran. I ran 12 laps        so I will donate 560.000 VND.  
   
    When I running I was tired and hot, but also fun. Because I can help Blue Dragon children, it        was fun run with friends and ICE CREAM was waiting!

     And we have a Blue Dragon focus. 
     This is one of the picture.