Thursday, 14 December 2017

Bài Văn

Trên thế giới có nhiều nơi đẹp, nhưng đây là nơi em muốn đi nhất.


Nơi này có nhiều cảnh đẹp. Trên trời có đám mây trắng lửng lơ, bầu trời xanh biếc như màu nước biển em thích.


Trên mặt đất có những đám cỏ đang múa bàng gió, những cây đang tranh nhau chỗ, trong đám cỏ có những bông hoa nở để đón ánh mặt trời.


Ngày nào cũng có nhưng con ong đến tranh nhau để hút mật trong bông hoa, những cây đang tranh nhau chỗ để thoái mái cơ thể, trong nước có đám mây đang bơi, mặt đất đang chơi cùng bạn.


Nơi này là nơi em muốn đi nhất vì em có thể cảm nhận được thiên nhiên.


Đây là bài văn tả cảnh em viết đầu tiên.

Em tả ảnh này.


Thứ hai, tư, năm em học tiếng Việt trong trường. Em học Tổ Quốc Em, và Thiên Nhiên Tươi Đẹp. Em đã học nhiều về Việt Nam. Em muốn học nhiều nữa về Việt Nam.

Friday, 10 November 2017

Blue DragonYesterday, elementary had a celebration called Walk a Thon. Walk a Thon is donating money to Blue Dragon children that don't have money.


   We run around the track in school. First, kindergartner ran, then elementary ran. I ran 12 laps        so I will donate 560.000 VND.  
   
    When I running I was tired and hot, but also fun. Because I can help Blue Dragon children, it        was fun run with friends and ICE CREAM was waiting!

     And we have a Blue Dragon focus. 
     This is one of the picture.